روایت وکیل بابک زنجانی درباره تخفیف در مجازات، اموال او در ترکیه و دبی، قرار وثیقه و…

روایت وکیل بابک زنجانی درباره تخفیف در مجازات، اموال او در ترکیه و دبی، قرار وثیقه و…ایسنا نوشت: وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: وکالت‌هایی که موکلم برای انتقال اموالش در…

READ MORE