روایت تلگرامی کدخدایی از مخالفت دوباره شورای نگهبان با محدود کردن حق نظارت استصوابی

روایت تلگرامی کدخدایی از مخالفت دوباره شورای نگهبان با محدود کردن حق نظارت استصوابیایسنا نوشت:سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در استفساریه مجلس درباره نظارت…

READ MORE