ابطحی : از حداد عادل متشکرم که در برابر جوک سازی ها خویشتنداری کرد

محمدعلی ابطحی در یادداشتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده است نوشت:شاید حرف‌زدن درباره اخلاق پیروزی و شکست نیازمند پیش‌کشیدن موضوع کلی‌تر و عمومی‌تر اخلاق در سیاست باشد. شهر…

READ MORE