جاذبه خرید برای خانه‌اولی ها

جاذبه خرید برای خانه‌اولی هادنیای اقتصاد نوشت:نرخ سود تسهیلات خرید مسکن صندوق پس‌انداز «یکم» برای سومین بار ظرف یک سال، کاهش می‌یابد و ظرف چند روز آینده از 11 درصد…

READ MORE