جوان ساده مشهدی که عشق دیدن دربی تهران را دارد/ نمایش «آبیگونه» افتتاح می‌شود

جوان ساده مشهدی که عشق دیدن دربی تهران را دارد/ نمایش «آبیگونه» افتتاح می‌شودنمایش «آبیگونه» از ششم آذرماه به مدت پنج شب مهمان خانه نمایش خواهد بود. جوان ساده مشهدی…

READ MORE