انتقاد تند کیهان از علی مطهری و محمود صادقی:خیال می‌کنند «خوزه مورینیو» هستند

انتقاد تند کیهان از علی مطهری و محمود صادقی:خیال می‌کنند «خوزه مورینیو» هستندکیهان در ستون خبرهای ویژه خود انتقادات تندی را خطاب به محمود صادقی و علی مطهری مطرح کرده…

READ MORE