چرا کاری نمی‌کنند که قیمت تمام شده اینترنت برای مصرف‌کننده نهایی پایین بیاید؟

چرا کاری نمی‌کنند که قیمت تمام شده اینترنت برای مصرف‌کننده نهایی پایین بیاید؟ایسنا نوشت: در حوزه پهنای باند درآمد اپراتورها در دنیا به سمتی می‌رود که براساس ارائه‌ی خدمات باشد…

READ MORE