تصاویر | سفر پرحاشیه ترامپ به پورتوریکو؛ از پرتاب دستمال توالت تا کفش پاشنه بلند ملانیا

تصاویر | سفر پرحاشیه ترامپ به پورتوریکو؛ از پرتاب دستمال توالت تا کفش پاشنه بلند ملانیارفتار نامتعارف ترامپ نسبت به سیل زدگان پورتوریکو و پرتاب دستمال توالت به سوی مردم…

READ MORE