فیلم | توضیحات وزیر راه درباره توزیع نامناسب مسکن در ایران | ۱۹میلیون نفر «بدمسکن» داریم

فیلم | توضیحات وزیر راه درباره توزیع نامناسب مسکن در ایران | ۱۹میلیون نفر «بدمسکن» داریمآخوندی، وزیر راه و شهرسازی گفت: تعداد خانوارها ۲۴ و آمار مسکن ۲۷ میلیون است،…

READ MORE