استفاده ایران از پایگاه‌های فضایی قزاقستان/امضای یادداشت تفاهم همکاری فناورانه میان دو کشور

استفاده ایران از پایگاه‌های فضایی قزاقستان/امضای یادداشت تفاهم همکاری فناورانه میان دو کشورمعاون علمی و فناوری رییس جمهوری اسلامی ایران و وزیر سرمایه‌گذاری و توسعه کشور قزاقستان، در حضور روسای…

READ MORE