عذرخواهی اپراتور دوم ۲۴ ساعت بعد از قطعی اینترنت موبایل کاربرانش

عذرخواهی اپراتور دوم ۲۴ ساعت بعد از قطعی اینترنت موبایل کاربرانشبالاخره ۲۴ ساعت پس از قطع و وصل شدن اینترنت موبایل کاربران ایرانسل، این اپراتور از کاربرانش عذرخواهی کرد. عذرخواهی…

READ MORE