انتقاد جان‌کری از رژیم‌صهیونیستی

انتقاد جان‌کری از رژیم‌صهیونیستیتسنیم نوشت: وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی در یکی از اندیشکده های آمریکا شرکت کرد. انتقاد جان‌کری از رژیم‌صهیونیستی تسنیم نوشت: وزیر امور خارجه آمریکا در…

READ MORE