اصغرزاده: استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان خلاف شعار نه‌شرقی- نه‌غربی است

اصغرزاده: استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان خلاف شعار نه‌شرقی- نه‌غربی استابراهیم اصغرزاده در کافه خبر پاسخگوی پرسش‌های ما درباره آثار و ابعاد برجام بود. اصغرزاده: استفاده روسیه از پایگاه…

READ MORE