اسحاق جهانگیری هم برای کیمیا علیزاده نوشت؛ دختر باوقار و پهلوان ایران

اسحاق جهانگیری هم برای کیمیا علیزاده نوشت؛ دختر باوقار و پهلوان ایرانایرنا نوشت:معاون اول رئیس جمهوری در صفحه ایستاگرام شخصی خود نوشت:مدال برنزی که کیمیای همت و حمیت ایرانی، ‘کیمیا…

READ MORE