مسئول واحد بانوان حزب موتلفه اسلامی بوشهر: مجلس اصولگرا مجلسی مبارزه در برابر استکبار است

مسئول واحد بانوان حزب موتلفه اسلامی استان بوشهر گفت: مجلس اصول گرا مجلسی است که اساس کار خود را بر پایه مبارزه با استکبار وجلوگیری از نفوذ فرهنگ غربی قرارمی…

READ MORE