وزیر اطلاعات: تکیه‌زدن بر اخلاق با ارزش‌تر از زیرپا گذاشتن آن برای تکیه‌زدن بر کرسی مجلس است

ایلنا نوشت: وزیر اطلاعات با بیان اینکه دوران رقابت سالم تمام شد و دوران رفاقت ها آغاز شده است، افزود: تکیه زدن برکرسی اخلاق با ارزش تر از زیرپاگذاشتن اخلاق…

READ MORE