معاون استاندار البرز: تکیه اقتصاد مقاومتی بر ظرفیت ها و منابع داخلی است

معاون استاندار البرز: تکیه اقتصاد مقاومتی بر ظرفیت ها و منابع داخلی استمعاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج با تاکید براینکه اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت کشیدن نیست، گفت:…

READ MORE