استاندارچهارمحال وبختیاری: علل افزایش ۲۰۰درصدی تصادفات منجربه فوت استان بررسی شود

استاندارچهارمحال وبختیاری: علل افزایش ۲۰۰درصدی تصادفات منجربه فوت استان بررسی شودایرنا نوشت ، استاندار چهارمحال وبختیاری با ابراز نگرانی از افزایش ۲۰۰ درصدی تصادفات رانندگی منجر به فوت استان در…

READ MORE