تصویب اساسنامه فراکسیون «نمایندگان ولایی» مجلس در ۱۳ بند

تصویب اساسنامه فراکسیون «نمایندگان ولایی» مجلس در ۱۳ بندتسنیم نوشت: عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم از تصویب اساسنامه و مرامنامه این فراکسیون در ۱۳ بند خبر داد. تصویب اساسنامه…

READ MORE