حبیبی: آبی از سفر ۳۵۰ هیئت خارجی به تهران گرم نشد/دولت نامه مشفقانه جامعه مدرسین پاسخ دهد

حبیبی: آبی از سفر ۳۵۰ هیئت خارجی به تهران گرم نشد/دولت نامه مشفقانه جامعه مدرسین پاسخ دهدتسنیم نوشت: محمد نبی حبیبی دولت گفت: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نامه مشفقانه‌ای…

READ MORE