جزئیاتی از قرار‌داد‌های دارویی ایران با شرکت‌های بزرگ خارجی/ کاهش ۳۰ درصدی واردات دارو

جزئیاتی از قرار‌داد‌های دارویی ایران با شرکت‌های بزرگ خارجی/ کاهش ۳۰ درصدی واردات داروایسنا نوشت: رییس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد از بازار دارویی کشور توسط…

READ MORE