ترامپ: اسلام از ما نفرت دارد

دانالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا مدعی شد که مسلمانان جهان بطور غیر قابل باوری از مردم آمریکا نفرت دارند و دولتمردان آمریکا باید این مسئله را برای خود روشن…

READ MORE