کلید خروج از رکود در دست کدام بخش اقتصاد است؟/ راه پردردسر خودرو برای عبور از انحصار

کلید خروج از رکود در دست کدام بخش اقتصاد است؟/ راه پردردسر خودرو برای عبور از انحصاریک کارشناس صنعت خودرو درباره چشم‌انداز صنایع کشور و وضعیت بخش خودرو توضیح داد….

READ MORE