روایت روحانی از یک جلسه مهم هسته‌ای با رهبر انقلاب/به رهبری گفتم این دستور شما خیلی مشکل است…/۳

روایت روحانی از یک جلسه مهم هسته‌ای با رهبر انقلاب/به رهبری گفتم این دستور شما خیلی مشکل است…/۳رییس دولت یازدهم تاکید کرد تیم مذاکره کننده هرآنچه مدنظر رهبری بوده را…

READ MORE