ویژگی‌های رئیس‌جمهور از زبان معاونش/ از بی‌توجهی به حرف‌های درِ گوشی تا ناتوانی دیگران ازخواندن ذهنش

ویژگی‌های رئیس‌جمهور از زبان معاونش/ از بی‌توجهی به حرف‌های درِ گوشی تا ناتوانی دیگران ازخواندن ذهنشایسنا نوشت: معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دیروز در وزارت کشور جلسه‌ای برای تطبیق لایحه جامع…

READ MORE