انتقاد جهانگیری ازتبدیل شدن یک شبه برخی افراد به بخش خصوصی/اعتماد مردم به دولت موجب کاهش قیمت ارز شد

معاون اول رییس‌جمهور با ارائه آماری از میزان قدرت خرید مردم اظهار کرد: رفاه مردم کاهش یافته است در همین راستا باید برای افزایش رفاه مردم کاری کنیم که اقتصاد…

READ MORE