پیشنهاد وزیر ارشاد: روزی به نام استاد موذن‌زاده به عنوان نماد مداحی سنتی تعیین شود

پیشنهاد وزیر ارشاد: روزی به نام استاد موذن‌زاده به عنوان نماد مداحی سنتی تعیین شودایلنا نوشت: وزیر ارشاد گفت: مدیران ارشد استان اردبیل برای تعیین یک روز به نام استاد…

READ MORE