دلار ارزان می‌شود

دلار ارزان می‌شوداقتصادنیوز نوشت: مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات و معاون ارزی بانک مرکزی در دوران ریاست محمود بهمنی، پیش‌بینی کرد که در آینده و با اجرای سیاست‌های جدید بانک…

READ MORE