عکس|شکسته شدن مُهر آیت‌الله موسوی اردبیلی در حضور علما

عکس|شکسته شدن مُهر آیت‌الله موسوی اردبیلی در حضور علمامُهر مخصوص مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی در حضور برخی علما و نمایندگان مراجع شکسته شد. عکس|شکسته شدن مُهر آیت‌الله موسوی اردبیلی در…

READ MORE