گزارشی از طرحی پرحاشیه به نام حفظ اراضی کشاورزی/ آیا زمین‌خواران سند می‌گیرند؟

شهروند نوشت: مدتی است طرحی پرحاشیه در مجلس مطرح شده است. طرحی که در صورت تصویب و جلب نظر نمایندگان، زمین‌خواری را قانونی می‌کند و بر طبق آن، زمین‌خواران می‌توانند…

READ MORE