لایحه سازمان گردشگری به صحن شورا ارائه می شود/ پتانسیل های گردشگری تهران مغفول مانده است

لایحه سازمان گردشگری به صحن شورا ارائه می شود/ پتانسیل های گردشگری تهران مغفول مانده استرییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در اولین جلسه این کمسیون در…

READ MORE