کارنامه مصرف بنزین در ایران طی ۴ دهه اخیر به روایت نمودار/ سال ۸۵، رکوردار مصرف بنزین در این سال‌ها

کارنامه مصرف بنزین در ایران طی ۴ دهه اخیر به روایت نمودار/ سال ۸۵، رکوردار مصرف بنزین در این سال‌هااقتصادنیوز نوشت: آمارهای جدید از روند مصرف فرآورده‌های انرژی‌زا طی سال‌های…

READ MORE