استیماچ: به استقلال ببازیم هم اخراج نمی شوم/داوران ۱۲ امتیاز از ما گرفته اند

استیماچ: به استقلال ببازیم هم اخراج نمی شوم/داوران ۱۲ امتیاز از ما گرفته اندسرمربی سپاهان گفت بازیکنانش برای بازی با استقلال هیجان دارند. استیماچ: به استقلال ببازیم هم اخراج نمی…

READ MORE