اختلاف هاشمی‌باهمسرش برسر اعلام نام نفر اول انتخابات تهران!

به گزارش جهان  به  نقل از مشرق،‌ فائزه هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه اعتماد پیرامون نتایج انتخابات مجلس پنجم که در دوران ریاست جمهوری پدرش برگزارشده است؛…

READ MORE

اختلاف هاشمی با همسرش بر سر اعلام نام نفر اول انتخابات تهران!

به گزارش جهان  به  نقل از مشرق،‌ فائزه هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه اعتماد پیرامون نتایج انتخابات مجلس پنجم که در دوران ریاست جمهوری پدرش برگزارشده است؛…

READ MORE