عباس کیارستمی احوال خوشی ندارد؛ وزیر بهداشت مسئول است

عباس کیارستمی احوال خوشی ندارد؛ وزیر بهداشت مسئول استملاحظاتی درباره بیماری عباس کیارستمی عباس کیارستمی احوال خوشی ندارد؛ وزیر بهداشت مسئول است ملاحظاتی درباره بیماری عباس کیارستمیعباس کیارستمی احوال خوشی…

READ MORE