جوانفکر: احمدی‌نژاد تصمیمی برای ایجاد تکانه سیاسی در کشور ندارد

جوانفکر: احمدی‌نژاد تصمیمی برای ایجاد تکانه سیاسی در کشور نداردباشگاه خبرنگاران نوشت: مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور سابق گفت: احمدی‌نژاد تصمیمی برای شروع فعالیت‌هایی با هدف ایجاد تکانه سیاسی در کشور ندارد….

READ MORE