رفراندوم‌هایی که برگزار نشد؛ از پیشنهاد یارانه‌ای احمدی‌نژادی‌ها تا مطالبات هسته‌ای حامیان روحانی

رفراندوم‌هایی که برگزار نشد؛ از پیشنهاد یارانه‌ای احمدی‌نژادی‌ها تا مطالبات هسته‌ای حامیان روحانیرفراندوم یا همه‌پرسی یکی از شیوه های شناخته شده برای تصمیم‌گیری در کشورهای دموکراتیک است. شیوه‌ای که براساس…

READ MORE