رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: بخش خصوصی در مورد انتخابات اتاق ایران نظر کارشناسی دارد نه احساسی

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: بخش خصوصی در مورد انتخابات اتاق ایران نظر کارشناسی دارد نه احساسی۱۴ شهریور ماه رئیس بعدی اتاق ایران انتخاب می شود. فعالان بخش خصوصی نیز از…

READ MORE