اجازه هیات دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین کسری صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

هیات دولت به منظور تأمین کسری صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا سقف مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال سهام شرکت‌هایی را…

READ MORE