فرمان پورشه اتوماتیک

فرصت امروز نوشت: در دنیایی که راننده خودکار، ماشین بدون راننده و «ماشین گوگل» در صنعت خودرو بسیار مورد توجه است، پورشه کمی ظاهر فرانسوی به خود می‌گیرد. دانلود آهنگ…

READ MORE