وقتی زنبورها اف-۲۲ رپتور را زمین‌گیر کردند!/تصاویر اتفاقی نادر برای یک جنگنده نسل پنجم

وقتی زنبورها اف-۲۲ رپتور را زمین‌گیر کردند!/تصاویر اتفاقی نادر برای یک جنگنده نسل پنجممهر نوشت: در اتفاقی عجیب زنبورها پیشرفته ترین جنگنده ساخته شده در تاریخ را زمین گیر کرده…

READ MORE