فیلمی از گفتگوی خبرنگار سی‌ان‌ان با همسر سابق بغدادی/ ابوبکر شخصیت مرموزی داشت اما پدری نمونه بود!

فیلمی از گفتگوی خبرنگار سی‌ان‌ان با همسر سابق بغدادی/ ابوبکر شخصیت مرموزی داشت اما پدری نمونه بود!وبسایت خبرگزاری سی ان ان به تازگی فیلم کوتاهی از مصاحبه با همسر سابق…

READ MORE