ابراهیمی: درباره راهبرد جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات ۹۶ بحثی نشده است

ابراهیمی: درباره راهبرد جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات ۹۶ بحثی نشده استباشگاه خبرنگاران نوشت:عضو جامعه روحانیت مبارز پیرامون راهبرد اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ مطالبی را بیان کرد. ابراهیمی:…

READ MORE