آینده شاه و ملکه‌های ایرانی، موضع‌گیری علیه فردوسی‌پور و … / مهمترین اخبار ۲۳ مرداد

آینده شاه و ملکه‌های ایرانی، موضع‌گیری علیه فردوسی‌پور و … / مهمترین اخبار ۲۳ مردادامروز، بیشترین اخباری که از سوی مخاطبان دیده شد، مربوط به مسایل سیاسی روز بود. توهین…

READ MORE