کارشناسان آینده اقتصاد ایران را در دوران ترامپ چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟

کارشناسان آینده اقتصاد ایران را در دوران ترامپ چگونه پیش‌بینی می‌کنند؟ترس بازارهای مالی دنیا از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا امروز به اوج خود رسید، اما کارشناسان ایرانی…

READ MORE