آیت‌الله هاشمی: ترامپ چهره خطرناک قُلدری است

آیت‌الله هاشمی: ترامپ چهره خطرناک قُلدری است«ترامپ خطرناک است»؛ این دیدگاه آیت‌ا…‌هاشمی درباره انتخابات آمریکاست که با «آرمان امروز» در میان گذاشت. آیت‌الله هاشمی: ترامپ چهره خطرناک قُلدری است «ترامپ…

READ MORE