آنفلونزا جدی ولی قابل پیشگیری

آنفلونزا جدی ولی قابل پیشگیریدکتر مصطفی جوانیان متخصص بیماری های عفونی وگرمسیری این مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: برای پیشگیری از شیوع آنفلوانزا دستها مکرر…

READ MORE