ماموریت رییس مجلس به کمیسیون امنیت‌ملی برای تهیه گزارش عهدشکنی آمریکا

ماموریت رییس مجلس به کمیسیون امنیت‌ملی برای تهیه گزارش عهدشکنی آمریکاتسنیم نوشت: رئیس مجلس با اشاره به عهد شکنی و تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از کمیسیون امنیت‌ملی خواست با…

READ MORE