آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه به ۹۴ تن رسید

مهر نوشت:مسئول اطلاع رسانی مرکزمدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: آمارمصدومان حوادث چهارشنبه آخرسال دراستان به ۹۴ تن رسید که حاکی از افزایش ۵۰ درصدی تعداد مصدومان است….

READ MORE