روحانی: تروریسم ویروس خطرناکی برای منطقه است /توسعه روابط با کشورهای اوراسیا با هدف تجارت آزاد

روحانی: تروریسم ویروس خطرناکی برای منطقه است /توسعه روابط با کشورهای اوراسیا با هدف تجارت آزادرییس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های موجود در ایران…

READ MORE